PRIVACYBELEID


Gelieve dit document aandachtig te lezen en ons te contacteren indien u vragen hebt.

Door gebruik te maken van onze site, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en meedelen overeenkomstig de bepalingen van dit beleid.

ATLAND PROMOTION verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatie die wij online verzamelen en het gebruik dat wij ervan maken. De voorwaarden van dit beleid zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die via de website worden verzameld.

Functionaris voor gegevensbescherming
Er is een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid, belast met de naleving van ons beleid en praktijken inzake het beheer van de persoonsgegevens. Voor uw vragen, opmerkingen of klachten desbetreffend kunt u steeds terecht bij:

ATLAND PROMOTION
Rue de Stassart 131
1050 Bruxelles
Tél. : +32 473 67 95 51

of u kunt een e-mail versturen naar: marie@atland.be

Verzameling van uw persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens
ATLAND PROMOTION verzamelt bepaalde gegevens die niet persoonlijk zijn via de tool Google Analytics zoals de site waar u ons adres gevonden hebt, het type en de taal van uw browser en informatie over uw tijdstippen van toegang. Wij kunnen ook informatie verzamelen die gekoppeld is aan uw navigatie op de site (weergegeven pagina’s, gevolgde links en andere acties verbonden aan het gebruik van de site). Beperkte demografische gegevens, zoals de geografische plaats waar u zich bevindt, kunnen ook worden verzameld.

Wij verzamelen echter enkel uw persoonsgegevens zodra u daartoe uw toestemming hebt gegeven.

Delen van uw persoonsgegevens
Behoudens andersluidende bepaling in dit privacybeleid, deelt ATLAND PROMOTION uw persoonsgegevens niet met derden noch verkopen zij deze aan derden.

Toegang tot uw persoonsgegevens
Wanneer u de gegevens die u ons hebt bezorgd, wenst te herzien of verbeteren, kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantendienst op marie@atland.be om hulp te krijgen.

Gebruik van cookies en andere technische tools
ATLAND PROMOTION maakt gebruik van «cookies» om u toegang te geven tot onze diensten en uw online ervaring te personaliseren en te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand op uw harde schrijf. De cookies bevatten informatie (inclusief persoonsgegevens) die later kunnen worden gelezen door een webserver van het domein dat het cookie heeft uitgegeven. De door de cookies verzamelde informatie omvat de datum en het tijdstip van uw bezoek, informatie aangaande uw inschrijving, het identificatienummer van uw sessie, uw navigatiehistoriek en uw voorkeuren.

Wij doen al het mogelijke opdat deze site gebruiksvriendelijk en functioneel zou zijn. Wij willen u zo veel mogelijk gepersonaliseerde producten en diensten aanbieden. Daarvoor werkt ATLAND PROMOTION ook met partners-derden die gebruikmaken van cookies op onze site, om het gedrag en verkeer van de gebruiker op de site te meten om activiteitenverslagen op te maken voor een uitsluitend intern gebruik.

U kunt de cookies aanvaarden of weigeren. De meeste browsers aanvaarden de cookies automatisch, maar het is over het algemeen mogelijk uw parameters te wijzigen zodat uw browser de cookies weigert. Wanneer u verkiest de cookies te weigeren, is het mogelijk dat u zich niet kunt identificeren of de interactieve functies van onze sites en de hiervan afhankelijke diensten niet kunt gebruiken. Eenvoudig navigeren door de website is evenwel steeds mogelijk.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij zijn begaan met de beveiliging van uw persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens te beschermen volgen wij de normen die in de sector erkend zijn, inclusief, meer bepaald, om uw persoonsgegevens op te slaan op beveiligde computersystemen die de gegevens tegen enige toegang of niet-toegestaan gebruik zullen beschermen. Geen enkele wijze van transmissie op het internet of van elektronische opslag biedt evenwel 100% zekerheid. Ondanks onze inspanningen om uw gegevens te beschermen, is het niet mogelijk een absolute beveiliging te verzekeren.

Informatie met betrekking tot kinderen
Wij gaan geen persoonsgegevens vragen of verzamelen van minderjarigen zonder de toestemming van hun ouders. Wanneer u nog geen 18 jaar bent, dient u deze site niet te gebruiken of informatie te verstrekken, inclusief, meer bepaald, op de interactieve zones, zonder de toestemming van uw ouders.

Wijziging van dit privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde dit privacybeleid te wijzigen. Wanneer wij het privacybeleid wijzigen, zullen wij de datum aanpassen van de laatste bijwerking, vermeld in het bovenste deel. Wanneer dit beleid grondig gewijzigd wordt of wanneer wijzigingen aangebracht worden aan het gebruik van uw persoonsgegevens door ATLAND PROMOTION, brengen wij u daarvan hier, op onze homepage of per e-mail op de hoogte. Wij sporen u aan dit privacybeleid te herlezen, zodra u een van onze sites bezoekt.